Nyhet

NYTT SERIESYSTEM 4.-7. DIVISJON

Av Morten H.Storli, 5.9.2010 00:00

Rogaland FK gjennomfører ny serieinndeling fra og med 2011. Etter at det på NFF Forbundsting ble vedtatt ny serieordning for 3. divisjon har kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget vedtatt følgende ordning for divisjonene 4. - 7. divisjon i Rogaland Fotballkrets

 4. divisjon

3 avdelinger a 12 lag.

Opprykk: Vinner av den enkelte avdeling rykker opp til 3. divisjon. Totalt 3 lag

Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon. Totalt 6 lag

Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned

fra 3. divisjon.

Kretsmester: Avdelingsvinnerne spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser

5. divisjon

3 avdelinger a 12 lag.

Opprykk: Nr. 1 og 2 av den enkelte avdeling rykker opp til 4. divisjon. Totalt 6 lag

Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 6. divisjon. Totalt 6 lag

Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned

fra 4. divisjon.

Kretsmester: Avdelingsvinnerne spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser

6. divisjon

3 avdelinger a 10 lag

Opprykk: Nr. 1 og 2 av den enkelte avdeling rykker opp til 5. divisjon. Totalt 6 lag

Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 7. divisjon. Totalt 6 lag

Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned

fra 5. divisjon.

Kretsmester: Avdelingsvinnerne spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser

7. divisjon

Antall avdelinger fastsettes etter kretsstyrets nærmere bestemmelser.

Dersom antall avdelinger tilsier at det vil være fornuftig opprettes eventuell. 8. divisjon.

Opprykk: De seks best plasserte lag rykker opp i 6. divisjon.

Kretsmester: Avdelingsvinnerne spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser

Det utarbeides forslag til nye retningslinjer som skal være førende for administrasjonen ved oppsett av fremtidige avdelinger innenfor de enkelte divisjoner.

Ansvarlige: Hans Kind, Tove Soltvedt + daglig leder

 

 

 

| | |