Nyhet

RFK s kampreglement 2011 med Opprykk og Nedrykk i Divisjons systemene

Av Morten H.Storli, 7.8.2011 00:00

Har sjekket litt og fått vite at dette gjelder. 3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Nr. 1 og 2 av den enkelte avdeling rykker opp til 4. divisjon. Totalt 6 lag Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 6. divisjon. Totalt 6 lag

RFK s kampreglement 2011

Menn 4. divisjon

3 avdelinger a 12 lag Opprykk: Vinner i hver avdeling rykker opp til 3. divisjon Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 5. divisjon

Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 3. divisjon Lag på samme plassering i avdelingene skilles ihht Kampreglementets §§ 5-3 og 5-14

Kretsmester: Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere og spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser

Det kan benyttes inntil 7 innbyttere. Spillere som er byttet ut kan settes inn i spillet igjen

Begrensning: Antall spillere som byttes inn etter kampstart i 2. lagets kamp dersom dette spiller før 1. laget begrenses til 3-tre spillere

Menn 5. divisjon

Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 4. divisjon Lag på samme plassering i avdelingene skilles ihht Kampreglementets §§ 5-3 og 5-14

Kretsmester: Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere og spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser

Det kan benyttes inntil 7 innbyttere. Spillere som er byttet ut kan settes inn i spillet igjen

Begrensning: Antall spillere som byttes inn etter kampstart i 2. lagets kamp dersom dette spiller før 1. laget begrenses til 3-tre spillere

Menn 6. divisjon

3 avdelinger a 10 lag Opprykk: Nr. 1 og 2 av den enkelte avdeling rykker opp til 5. divisjon. Totalt 6 lag Nedrykk: De to siste lag i hver avdeling rykker ned i 7. divisjon. Totalt 6 lag

Ytterligere nedrykk øker proporsjonalt med antall lag som rykker ned fra 4. divisjon Lag på samme plassering i avdelingene skilles ihht Kampreglementets §§ 5-3 og 5-14

Kretsmester: Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere og spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser

Det kan benyttes inntil 7 innbyttere. Spillere som er byttet ut kan settes inn i spillet igjen

Begrensning: Antall spillere som byttes inn etter kampstart i 2. lagets kamp dersom dette spiller før 1. laget begrenses til 3-tre spillere

Menn 7. divisjon (Rekruttlaget til FC Show)

Antall avdelinger fastsettes etter kretsstyrets nærmere bestemmelser.

Dersom antall avdelinger tilsier at det vil være hensiktsmessig opprettes eventuelt 8. divisjon Opprykk: De seks best plasserte lag rykker opp til 6. divisjon

Lag på samme plassering i avdelingene skilles ihht Kampreglementets §§ 5-3 og 5-14

Kretsmester: Avdelingsvinnerne blir avdelingsmestere og spiller om kretsmesterskapet etter kretsstyrets nærmere bestemmelser

Det kan benyttes inntil 7 innbyttere. Spillere som er byttet ut kan settes inn i spillet igjen

 Antall spillere som byttes inn etter kampstart i 2. lagets kamp dersom dette spiller før 1. laget begrenses til 3-tre spillere

| | |