Nyhet

OVERGANGSFRISTEN STENGER 31.AUGUST

Av M H.Storli, 26.8.2012 00:00

RFK vil med dette gjøre klubbene oppmerksom på at originalpapirene på overganger for inneværende sesong må være kretsen (fysisk) i hende senest fredag 31. august 2012 kl. 15 00. Papirene må være levert / poststemplet på kretskontoret innen ovennevnte frist!

 

Vi gjør samtidig klubbene oppmerksomme på at det er min. en dags behandlingstid for overganger. Da det normalt er stor pågang av overganger denne dagen må klubber som leverer overganger seint denne dagen ikke påregne å ha spillerne det gjelder klar for spill dagen etter. Vi må derfor be aktuelle klubber levere overgangspapirene tidligst mulig i uke 35.
 
Overganger mottatt etter denne dato, gis spilletillatelse med virkning fra 15. november.
| | |