Nyhet

ÅRSMØTE I SIDDIS SPORTSKLUBB 29 SEPTEMBER

Av M H.Storli, 28.9.2012 00:00

STED: Stor Hallen, møte rom øst ( mot Mosvangen ) TID: Lørdag 29. September Kl. 14:00– 16:00

Det innkalles med dette til årsmøte i Siddis Sportsklubb.

 

Sakslisten følger Siddis Sportsklubb sine vedtekter.

 

 

STED:            Stor Hallen, møte rom øst ( mot Mosvangen )

TID:               Lørdag  29. September  Kl. 14:00– 16:00

 

Åpning v/ Leder, Mike McNeil

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden
 3. Godkjenning av stemmeberettige
 4. Behandling av årsrapporten 2011
 5. Behandling og godkjenning av regnskapet og budsjettet
 6. Behandle innkomne forslag
 7. Fastsetting av medlemskontingent
 8. Vedtektsendringer
 9. Valg av styret

 

Leder:                         Ikke på valg                Mike McNeil

Nest Leder:                 På valg            (2 år)              Geir Svendsrud

Kasserer:                     Ikke på valg                Brit Wiig                    

Sekretær :                   Ikke på valg                Jonny Solberg            

Styremedlem:            På valg            (2 år)              Lise Sagåsen

 

 

 1. Vara medlem  På valg            (1 år)              Øyvind Sørensen
 2. Vara medlem  På valg            (1 år)              Håkon Halvorsen
 3. Vara medlem  På valg            (1 år)              Monica M.Oliversen

 

Regnskapsfører          TBN

 

Valg komite                på valg (1 år)              Morten Storli  ( Leder )

                                   på valg (1 år)              Sveinung Klovning

                                   på valg (1 år)              Roger Eriksen

 

Generelt

 

Benkeforslag aksepteres ikke.

Morten Storli, leder for valg komite Mobil: 91592314

 

Valg:  

 

Nest Leder:                På valg            (2 år)              Kristian Hauge

Styremedlem:             På valg            (2 år)              Agnethe Lutro

Vara medlem              På valg            (1 år)             

 

 

 

Avslutning

 

Styret i Siddis Sportsklubb ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte 2012.

Medlems kontingenten for 2011 må vær betalt for å ha stemmerett.

 

Siddis Sportsklubb sine vedtekter sier følgende:

 

§ 1. Det skal avholdes årsmøte.

 

§ 1.1 Årsmøte velger nye styremedlemmer for 2 år,

         Revisor og Valg komite for 1 år.

 

§ 1.2 Valg komitteen legger frem forslag til styre sammensetning

         som godkjennes av årsmøte.

 

§ 2. Styremedlemmene velges for 2 år, 3 det ene året og 2 det neste året.

       Leder og Nest leder velges

       Dette for å holde kontinuitet i styret.

 

Mvh

 

Leder

Mike McNeil

| | |